GRIP GRIP op veilige mens-machine-interactie

GRIP (Guarding Robot Interaction Performance) is een RI&E die specifiek is gericht op mens-machine-interactie en diverse eisen uit de machineverordening. Via een gestructureerde vragenlijst worden allerlei aspecten van veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen nagelopen. Daarbij wordt gekeken naar technische factoren, de factor mens en de factor omgeving.

De veiligheidsrisico’s op de werkvloer veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen en de wijzigingen op de arbeidsmarkt. Robotica, AI (kunstmatige intelligentie) en machine learning (ML) kunnen enerzijds risico’s signaleren en helpen voorkomen, anderzijds brengen ze zelf nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Om de arbeids- en procesveiligheid te waarborgen moeten deze risico’s worden geïnventariseerd en zoveel mogelijk worden beperkt. GRIP is een tool die hier speciaal voor is ontwikkeld.

GRIP op veilige mens-machine-interactie

GRIP (Guarding Robot Interaction Performance) is een RI&E die specifiek is gericht op mens-machine-interactie en diverse eisen uit de machineverordening. Via een gestructureerde vragenlijst worden allerlei aspecten van veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen nagelopen. Daarbij wordt gekeken naar technische factoren, de factor mens en de factor omgeving.

Aan de hand van een digitale visualisatie (profielwiel) ontstaat er inzicht in de risico’s. Een stoplichtmodel laat duidelijk zien op welke gebieden (aanvullende) maatregelen moeten worden genomen:

 • in orde (groen)
 • bepaalde aspecten niet in orde (oranje)
 • niet in orde (rood)

Risico-inventarisatie voor robots en cobots

De inzet van intelligente technologieën zoals robots en cobots (robots waarmee wordt samengewerkt) brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Al vóór de aanschaf en implementatie van robots en cobots is een goede risico-inventarisatie voor de mens-machine-interacties van belang:

 • Inventariseer diversiteit van productieprocessen binnen/tussen bedrijven;
 • Maak een onderbouwde afweging of, en zo ja welke, cobots in uw bedrijfsproces passen;
 • Inventariseer veiligheidsrisico’s van mens-machine interacties;
 • Denk na over het borgen van veiligheid, efficiëntie en duurzame inzetbaarheid.

GRIP gaat uit van duidelijke richtlijnen en vereisten voor veilige Human Robot Interaction (HRI) en loopt daarmee voor op de recente vereisten uit de Machineverordening op dit vlak. Het levert maatwerk voor de specifieke bedrijfssituatie en is gericht op robot, mens en omgeving. GRIP is data-gedreven.

 

Voordelen GRIP voor mens-machine-interactie

 • Beter begrip rondom cobotveiligheid
 • Inzicht in hoe veilig uw (potentiële) cobot is qua interactie met werknemers
 • Zicht op wat de de juiste beheersmiddelen zijn om in te investeren
 • Directe koppeling mogelijk met Bowtie-software

 

Literatuur

 

Aan de slag met GRIP?

GRIP is direct toepasbaar en gratis. U kunt zich aanmelden voor GRIP door een mail te sturen naar support.diamonds@tno.nl

Daarnaast zijn wij op zoek naar partijen om GRIP in de praktijk te verbeteren met meer data. De doelstelling is om GRIP geschikt te maken voor real-time monitoring van de risico's en de kwaliteit van de genomen beheersmaatregelen over tijd. We zoeken hiervoor partners met een cobot of die de intentie hebben om een cobot of een hele productielijn aan cobots aan te schaffen. Onze experts werken daarbij samen met u om een goede inventarisatie van de mogelijkheden te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

This webpage is also available in English.